I do my part - Application covid safe

De app om de meest
‘virus safe’ ruimten
te zoeken

Hoe vind je de veiligste plekken?   


Door geolokalisatie

Gebruik de geolokalisatiefunctie en vind de best beveiligde plekken in de buurt

Door gericht te zoeken

Kies een bestemming en uw activiteiten en geef de voorkeur aan degene die ‘meer dan hun deel’ doen

Via de QR code

Elke locatie heeft een eigen QR code. Met één scan weet je welke maatregelen de uitbater heeft genomen om je covid-veiligheid ter plaatse te garanderen

Meet de luchtkwaliteit met uw smartphone

Excellent

Le taux de CO2 est inférieur à 800 ppm

Zeer goed

Le taux de CO2 est inférieur à 1200 ppm avec un plan de ventilation/purification

Goed

Le taux de CO2 est inférieur de 100 ppm sous le seuil de ventilation + purification du local

Laag

Le taux de CO2 oscille de +/-100 ppm autour du seuil de ventilation + purification du local

Zwak

Le taux de CO2 dépasse le seuil de ventilation + purification. Il faut ventiler en urgence ou limiter le nombre de personnes présentes

I do my part - Application covid safe

Voor elke ruimte, een gepersonaliseerde score die gedrag en luchtkwaliteit combineert

Noter les règles de sécurité intérieure

sols nettoyés 2x jour / prise de température / identification hygiène des mains / masque / distanciation

prise de température / identification / hygiène des mains masque / distanciation

identification / hygiène des mains / masque / distanciation

hygiène des mains / masque / distanciation

Masker I distantiëring

Distantiëring

De sterren getuigen van een gecontroleerde doeltreffendheid van de technologieën en van een correct plaatsingsschema, goedgekeurd door een veiligheidsingenieur van niveau 1

Daarnaast zijn er opties voor coronapass, test en een mogelijke avondklok

Exploitanten aanmoedigen om eenvoudige maatregelen te nemen voor een betere beveiliging van hun ruimten

Een solidaire en verantwoordelijke toepassing die aanzet om "meer dan je deel" te doen


Solidair

Uitbaters beschermen hun ruimten beter om hun cliënteel dat veiligheid zoekt, gerust te stellen

Verantwoordelijk

Door hun ruimten te beveiligen, beschermen uitbaters hun personeel en klanten, bezoekers die onder hun verantwoordelijkheid vallen

Beter doen

"I do my part" moedigt zij die "meer dan hun deel" doen aan en zet hen aan dit bekend te maken

Leren leven 
met virussen


Het nul-risico bestaat niet 

Het concept van een Covid- of virus-veilige ruimte bestaat evenmin.  “Ik doe mijn deel” is niet DE oplossing voor elke crisis  , maar wel een deel van de oplossing , waarvan de eenvoud van gebruik ons helpt ons gedrag geleidelijk aan te passen aan het niveau van het risico.

Verantwoordelijk voor - en solidair met - de mensen rondom ons

 

Contacteer ons

Doe nu al je deel
Volg ons op de sociale netwerken, beveel
ons aan bij je vrienden of word partner